Μέρα 7: Τέλος Ανακαίνισης Κουζίνας

Μέρα 7: Τέλος Ανακαίνισης Κουζίνας

Προσπαθήσαμε να σας δείξουμε πως μπορούμε να ανακαινίσουμε την κουζίνα σας σε 10 μέρες. Εμείς τελειώσαμε σε 7 μέρες! Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις μέρες 1-6 και την πρόοδο της σημερινής μέρας: Ημέρα 1η: Αφαίρεση Ντουλαπιών Κουζίνας, Βάση Κουζίνας, Κεραμικών, και...
Μέρα 6 : Όλη Η Κουζίνα Τοποθετημένη Και Μπογιάντισμα Τοίχων

Μέρα 6 : Όλη Η Κουζίνα Τοποθετημένη Και Μπογιάντισμα Τοίχων

Σε περίπτωση που χάσατε τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να τις βρείτε πιο κάτω: Ημέρα 1: Αφαίρεση Ντουλαπιών Κουζίνας, Βάση Κουζίνας, Κεραμικών, και Πριζών Ηλεκτρισμού Μέρα 2η: Ηλεκτρικά Σχίσματα, Εγκατάσταση Γυψοσανίδας, Ηλεκτρικά Κουτιά Μέρα 3η : Τέλειωμα...
Ημέρα 5: Τοποθέτηση Κουζίνας Και Μέτρημα Τεχνογρανίτη

Ημέρα 5: Τοποθέτηση Κουζίνας Και Μέτρημα Τεχνογρανίτη

Σε περίπτωση που χάσατε τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να τις βρείτε πιο κάτω: Ημέρα 1: Αφαίρεση Ντουλαπιών Κουζίνας, Βάση Κουζίνας, Κεραμικών, και Πριζών Ηλεκτρισμού Μέρα 2η: Ηλεκτρικά Σχίσματα, Εγκατάσταση Γυψοσανίδας, Ηλεκτρικά Κουτιά Μέρα 3η : Τέλειωμα...
Μέρα 4η : Κεραμικά Μαζί Με Αρμούς Τοποθετημένα, Και Οι Γυψοσανίδες Στοκαρισμένες

Μέρα 4η : Κεραμικά Μαζί Με Αρμούς Τοποθετημένα, Και Οι Γυψοσανίδες Στοκαρισμένες

Σε περίπτωση που χάσατε τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να τις βρείτε πιο κάτω: Ημέρα 1: Αφαίρεση Ντουλαπιών Κουζίνας, Βάση Κουζίνας, Κεραμικών, και Πριζών Ηλεκτρισμού Μέρα 2η: Ηλεκτρικά Σχίσματα, Εγκατάσταση Γυψοσανίδας, Ηλεκτρικά Κουτιά Μέρα 3η : Τέλειωμα...
Μέρα 3η : Τέλειωμα Γυψοσανίδων και Τοποθέτηση Κεραμικών

Μέρα 3η : Τέλειωμα Γυψοσανίδων και Τοποθέτηση Κεραμικών

Σε περίπτωση που χάσατε τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να τις βρείτε πιο κάτω: Ημέρα 1: Αφαίρεση Ντουλαπιών Κουζίνας, Βάση Κουζίνας, Κεραμικών, και Πριζών Ηλεκτρισμού Μέρα 2η: Ηλεκτρικά Σχίσματα, Εγκατάσταση Γυψοσανίδας, Ηλεκτρικά Κουτιά Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα...