Σε αυτή την ανακαίνιση, ο πελάτης διάλεξε την Κουζίνα Natura, στο χρώμα Olmo Duna + White glossy, άσπρο τεχνογρανίτη για τους πάγκους, και τα κεραμικά Ker Beige. Η ανακαίνιση αυτή έγινε υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μας.

Σε 8 μέρες ΜΟΝΟ έγιναν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Αφαίρεση κουζίνας
 • Αφαίρεση κεραμικών τοίχου
 • Αφαίρεση κεραμικών πατώματος
 • Ηλεκτρολογικά σχίζματα
 • Τοποθέτηση ηλεκτρικών παροχών
 • 3ον χέρι σοβά
 • Τοποθέτηση Πατώματος
 • Μπογιάτισμα τοίχων
 • Τοποθέτηση νέας κουζίνας
 • Μέτρημα τεχνογρανίτη κουζίνας
 • Τοποθέτηση τεχνογρανίτη κουζίνας
 • Ενώση γούρνας και ηλεκτρικών παροχών
 • Τελικά μπογιατίσματα

Δες πιο κάτω το Πριν και το Μετά.

Πριν

Κουζίνα πριν

Κουζίνα πριν

Κουζίνα πριν

Μετά

Κουζίνα μετά

Κουζίνα μετά

Κουζίνα μετά

Κουζίνα μετά

Κουζίνα μετά

Κουζίνα μετά