Η ανακαίνιση αυτή έγινε υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μας.

Σε 7 μέρες, έχουμε τοποθετήσει τα κεραμικά του πατώματος, βάψαμε τους τοίχους, κατασκευάσαμε τις γυψοσανίδες του ταβανιού, τοποθετήσαμε την κουζίνα (μοντέλο Natura), και τους τεχνογρανίτες.

Βρείτε πιο κάτω το Πριν και το Μετά:

Πριν

 Κουζίνα πριν την ανακαίνιση

Μετά

1

2

4

3

5

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την διαδικασία από την Μέρα 1-7.

Ακολουθείστε νέες δουλείες μας στο Pinterest.