Όπως με πολλές ανακαινίσεις που αναλάβαμε, και σε αυτή την περίπτωση το πριν και το μετά είχε τεράστια διαφορά. Αυτό οφείλετε κυρίως στην αλλαγή του στυλ της κουζίνας όπως και τη συνολική διακόσμηση του χώρου.

Για την συγκεκριμένη ανακαίνιση, ο πελάτης επέλεξε το μοντέλο κουζίνας Natura μαζί με τον τεχνογρανίτη Virgo. Η όλη δουλειά πήρε 8 μέρες για να τελειώσει. Η ανακαίνιση αυτή έγινε υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μας.

Επίσης, η συγκεκριμένη ανακαίνιση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας κουζίνας που ξανά σχεδιάστηκε από την αρχή ώστε να παίρνει πιο λίγο χώρο στην κουζίνα αλλά και την ίδια ώρα να έχει τους ίδιους, και περισσότερους, αποθηκευτικούς χώρους.

Πριν

Ανακαίνιση κουζίνας πριν Ανακαίνιση κουζίνας πριν

Μετά

Ανακαίνιση κουζίνας μετά Ανακαίνιση κουζίνας μετά Ανακαίνιση κουζίνας μετά Ανακαίνιση κουζίνας μετά Ανακαίνιση κουζίνας μετά Ανακαίνιση κουζίνας μετά

Μπορείτε να βρείτε προηγούμενη μας δουλειά πιο κάτω:

Visit G.Nicolaou’s profile on Pinterest.