Ανακοίνωση: Το τέλος διαγωνισμού θα επεκταθεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Οι νικητές θα επιλεχθούν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Με αυτή την κίνηση, δίνουμε την ευκαιρία σε πιο πολλούς διαγωνιζόμενους να λάβουν μέρος.

Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα Τζάκι Βιοαιθανόλης!